Är ni en del av

Vi vill påskynda utvecklingen mot en sund och rättvis planet, genom att hjälpa företag och organisationer att bli en del av en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid.


HÅLLBAR AFFÄRSUTVECKLING

Hållbar affärsutveckling syftar till att identifiera och frigöra de dolda möjligheterna i människors behov, inom ramen för planetens resurser.
I.Människa & samhälle – värde
II.Verksamhet & syfte – framsteg
III.Planet & resurser – gräns
Vi bygger goda affärsverksamheter, drivna av människors och samhällets behov och inom ramen för planetens gränser – ett humancentrerat ekosystem.

VÄRDET AV HÅLLBARHET

Företag som arbetar aktivt med social och ekologisk hållbarhet värderas högre och uppvisar högre lönsamhet.

 • Högre värdering och lönsamhet
 • Öppnar upp nya marknader
 • Sporrar innovation
 • Reducerar kostnader och risker i värdekedjan
 • Stärker varumärket och möjliggör högre prissättning
 • Attraherar och bibehåller talanger
 • Adderar ett tydligare värde i samhällsväven

Källa: Total Societal Impact – a new lens for strategy, BCG

ATT LYCKAS MED FÖRÄNDRINGEN

Komplexa problem tenderar skapa stagnation. Med ett iterativt arbetssätt och hållbarhet som ledstjärna skapar vi riktning, rörelse och mäter framsteg.
En kreativ, inkluderande och medskapande process ger samsyn, förankring och engagemang.
Att enas kring en gemensam, transformativ målbild ger tydlig riktning för förändring.
Affärsmöjligheterna utgör färdplanen och utgår från där du är idag och generar värde från dag ett.
Ett iterativt arbetssätt underlättar beslut och minimerar risk. Mätbarhet och lärande är en del av processen.


VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper företag och organisationer att påbörja sin omställning till en hållbar affärsmodell med människan i centrum.

FÖRSTUDIE

ÄR VI REDO FÖR FÖRÄNDRING?

Vad skulle en omställning till en hållbar affärsmodell innebära för er verksamhet?
Vi hjälper er att få en bild av nuläget genom att granska dimensionerna strategi & mål, marknad & trender, kunder & värdekonstellation.
Vi levererar
 • Nulägesanalys
 • Målbildsformulering och arbetshypotes
 • Värdekonstellation
 • Förbättringsområden och projektförslag
AFFÄRSUTVECKLING OCH INNOVATION

VART SKA VI? HUR TAR VI OSS DIT?

Vad skulle er organisations bidrag och påverkan vara utifrån ett  hållbarhetsperspektiv? Vilket affärsvärde skulle det innebära?
Vi jobbar explorativt i workshops utifrån ett ”människan-i-centrum-perspektiv” och hjälper er att identifiera ert potentiella  sociala, ekologiska och ekonomiska värde.
Vi levererar
 • Färdplan
 • Mätetal
 • Affärsmöjligheter och koncept
 • Lärdomar från kundvalidering
FÖRÄNDRINGSLEDNING

HUR SKAPAR VI FÖRÄNDRING?

Hur får ni hållbarhet att bli en ledstjärna för riktning, rörelse och framsteg?
Vi hjälper er på er resa mot en hållbar affärsmodell, från stöd till styrelsearbete och ledningsgrupper till att leda eller stödja det operativa hållbarhetsarbetet.
Vi kan vara er förändringsledare och ambassadör för hållbarhetsfokus. Vi kan äga och driva program och pilotinitiativ.

Var nyfiken. Var uppriktig. Var snäll.

Gör gott.


VÅRA ANVÄNDARE

Våra kompetenser och tjänster för hållbar affärsutveckling och innovation är universella och kan appliceras på organisationer och företag oavsett bransch.

Vill du bli en del av lösningen?

Klockan tickar och tiden för framsteg är nu. Innan 2030 måste omställningen ha skett. Vi tror att lösningen ligger i att bygga smarta samarbeten och partnerskap för förändring. Delar du vår vision och vill vara med och göra skillnad?
Back to top