VÅRA TJÄNSTER

AFFÄRSINNOVATION

Det här är erbjudandet för dig som bestämt dig att för innovera och tänka nytt! Vi kan hjälpa dig under uppstartsfasen för att komma igång med Hållbar Affärsinnovation eller vara en partner under hela resan mot en framtidssäkrad affär.

RISKANALYS

SE IN I FRAMTIDEN MED ETT RISKBASERAT ANGREPPSSÄTT

Ett riskanalysprojekt skapar insikt och samsyn över framtida utmaningar och affärsrisker, det består av tre byggstenar: nuläges och påverkansanalys, modellering av framtidsscenario samt er roll och bidrag i affärsekosystemet.

Efter projektet har ni fått:

 • UN SDG & Exponential roadmap impact matrix
 • Impact assessment analysis and recommendations
 • Future scenario model
 • Business ecosystem context
 • Ecosystem risk assessment – values lost and at risk

En riskanalys förtydligar vilka de största affärsriskerna är i att fortsätta med ”business as usual”. Ni får ett bra beslutsunderlag för att påbörja ett färdplansarbete genom Hållbar Affärsinnovation där vi vänder riskerna till nya affärer och skapar en strategi för omställning.

FÄRDPLANSPROJEKT

SKAPA RIKTNING GENOM HÅLLBARA AFFÄRSMÖJLIGHETER

Färdplansprojektet tar vid efter Riskanalysen i syfte att identifiera potential i affärsekosystemet och vända risker och värdeförluster till hållbara affärsmöjligheter som skapar eko/sociala effekter.

Efter projektet har ni fått:

 • Transition Road map
 • Ecosystem view: future value flows, level of circularity, potential business opportunities and symbiotic partnerships
 • List of potential opportunities, assessed based eco/social impact and value over time. Categorized by Innovate, Adopt & Stop
 • High value and Long term impact opportunities articulated in; Concept description, Sustainable Business Canvas, Ecosystem view

Projektet levererar underlag till en ny framtidssäkrad affärsstrategi samt utbildar deltagarna i principer och modeller för Hållbar Affärsinnovation. En viktig leverans av projektet är även en lista (ofta lång) med affärsidéer att utforska, konkretisera och validera.

AFFÄRSDESIGN

TA FÖRSTA STEGEN TILL DIN NYA AFFÄR

Affärsdesignsprojekten har som avsikt att utveckla och validera affärsidéernas eko/sociala och ekonomiska potential med kritiska aktörer i ekosystemet. Projektet består av två iterativa faser: den innovativa ”Business blueprint” samt ”Stakeholder validation”.

Efter projektet har ni fått:

 • Sustainable Business Case, articulated in; Concept description, Prototype, detailed Sustainable Business Canvas and Ecosystem view
 • Stakeholder validation including stakeholder feedback, test analysis and MVP plan

Dessa projekt är alltid definierade utifrån dina specifika behov och förutsättningar. Därför arbetar vi tätt tillsammans med er i hela processen och väljer verktyg och angreppsätt därefter. Inget projekt är identiskt!

TESTBÄDD OCH UTBILDNING

Dessa tjänster är för dig som vill lära dig mer om Hållbar Affärsinnovation och på vilket sätt det kan hjälpa dig att växla upp ditt hållbarhetsarbete.

TESTBÄDD

PROVA PÅ HÅLLBAR AFFÄRSINNOVATION

Den här tjänsten ger dig möjlighet att i en testmiljö lära dig att praktisk tillämpa metoder och modeller för Hållbar Affärsinnovation. Med din verksamhet som grund utforskar vi möjligheter i en kreativ, inkluderande och medskapande process där lärandet är inbyggt.

Programmet riktar sig till såväl strategiska som operativa funktioner och syftar till att skapa en miljö där utforskandet och lärandet får fritt spelrum.

SEMINARIUM

INSIKT OCH INSPIRATION

Hållbar Affärsinnovation är ett nytt och spännande område som kombinerar forskning och metodik för hur man skapar nya lönsamma affärer, inom ramen för planeten och de humanitära gränserna. Tillsammans skapar de ett nytt synsätt på ett hållbart och lönsamt företagande.

Vi erbjuder skräddarsydda seminarium och föreläsningar som ökar medvetenhet och ger inspiration att genom affärsinnovation designa in hållbarhet i affärsmodellerna.

UTBILDNING

EN 360° AV EN HÅLLBAR AFFÄR

I vår utbildning får du lära dig att arbeta med vetenskapliga fakta som källa till affärsmål i syfte att ställa om till en hållbar och över tid lönsam affärsmodell. Tillsammans utforskar vi verktyg och metoder för att proaktivt och systematiskt arbeta med klimat- och miljörisker för att identifiera potentiella framtida affärer.

Den här tjänsten riktar sig speciellt till ledningsgrupper, styrelser, strategi- samt hållbarhetsfunktioner. Den är även bra för att ge produktorganisationer/R&D kunskaper i hur man etablerar en relevant modell för hållbar design.

KONTAKTA OSS

Christian Andersson
+46 (0) 730 - 67 77 21
Karin Daar
+46 (0) 730 - 57 77 21
Back to top