ÄNNU EN PAPPERSPRODUKT?

ÄNNU EN PAPPERSPRODUKT? 960 698 twentyten

Vi hjälper dig skapa affärsvärde bortom CSRD och hållbarhetsrapportering.

Varför är CSRD viktigt?

CSRD ger tydliga fördelar för företagen och samhället i stort. Genom att etablera en gemensam standard förbättras transparensen, ansvaret tydliggörs och underlättar därmed bedömningen av ett företags totala sociala och miljömässiga prestationer. Det här är också en möjlighet för företag att visa sitt bidrag till omställning, och tillsammans med intressenter bygga starka partnerskap för en hållbar framtid. Men, det förutsätter ett fokus på affären.

Vår Risk & Impact Assessment hjälper till att identifiera förbättringsområden och sätta icke-finansiella mål för att skapa positiva effekter. Den vidgar riskperspektivet till att omfatta alla dimensioner av hållbarhetsfrågor, ekologiska såväl som sociala. Sammantaget presenterar CSRD ett tillfälle att se sin verksamhet ur ett nytt perspektiv, en ny lins för att utveckla lönsamma och hållbara företag.

Vår Risk & Impact Assessment ger dig ett unikt perspektiv på dina affärsrisker, utifrån-in och inifrån-ut och vägleder dig i ditt beslutsfattande.

Rusta dig för framtiden med oss

Oavsett om din verksamhet påverkas direkt eller indirekt av CSRD, så är det viktigt att påbörja resan i tid, samt att sätta fokus på affären. I vår Risk & Impact Assessment analyserar vi sociala och miljömässiga risker samtidigt som vi identifierar potential i att utveckla nya affärsmöjligheter och intäktsströmmar.

Med start i ert affärsekosystem sätter vi fokus på de viktiga områden där förbättringar skapar mest hållbar nytta och lönsamhet. Resultatet är en konkret handlingsplan samt en förberedande dubbel väsentlighetsanalys.

Med vår tjänst får du ett affärsdrivet hållbarhetsarbete, förberett för CSRD och en framåtdrift som inger förtroende hos dina intressenter.

Kontakta oss för att framtidssäkra ditt företag.

Vad är CSRD?
Det föreslagna Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) föreskriver en rapporteringsstandard för företag verksamma inom EU. Där detaljerad information om ESG-risker/-effekter, samt hur bolaget konkret bidrar till en hållbar och motståndskraftig ekonomi skall framgå.

Vad är syftet med direktivet?
Det syftar till att förbättra transparensen och tydliggöra ansvaret för företagens hållbarhetsarbete, och ska på så sätt bidra till ett mer hållbart och motståndskraftigt näringsliv.

Vem påverkas?
Direktivet kommer att påverka
50 000 företag i EU och deras intressenter, med ekonomiska påföljder för bristande efterlevnad.

Back to top