HUSSTAINABILITY + TWENTYTEN

HUSSTAINABILITY + TWENTYTEN 1280 854 twentyten

Det är med stor ödmjukhet och glädje vi presenterar samarbetet med Husstainability som arbetar med hållbar verksamhetsutveckling och har sina rötter och expertis inom klimat- och miljöforskning.

Vi har under det gångna året haft förmånen att lära känna Erik och Emma som personer samt fått ta del av deras kompetenser och det aldrig sinande engagemanget. Vi fann varandra i vår gemensamma strävan att vilja skapa ett hållbart och lönsamt näringsliv utifrån ett planetärt och socialt perspektiv.

Husstainability och twentyten kompletterar och stärker varandras erbjudande och ökar leveranskapacitet. Med Eriks och Emmas hjälp säkerställer vi klimat- och miljöeffekten av de nya affärsmodellerna. Symbiosen är ett naturligt steg för oss på vår resa för att hjälpa fler att genom Hållbar Affärsinnovation framtidssäkra verksamheten.

Husstainability arbetar sedan starten 2016 med hållbar verksamhetsutveckling och erbjuder analyser, utbildningar, workshops, inspiration samt strategi, PR- och kommunikationsstöd för företag, kommuner och organisationer som vill utvecklas mot en mer ansvarsfull verksamhet där det lönar sig att arbeta hållbart på planetens villkor.

Husstainability har hjälpt ett drygt 50-tal verksamheter (se nedan). Läs mer om verksamheten på www.husstainability.se

Erik Huss, CEO Husstainability AB

Foto: Anders Klapp

Back to top