PROVA PÅ HÅLLBAR AFFÄRSINNOVATION

PROVA PÅ HÅLLBAR AFFÄRSINNOVATION 2000 1500 twentyten

Att världen är under ständig förändring är det nog ingen som ifrågasätter, det har den alltid varit! Kanske har det också bidrag till att vi inte tagit förändringar drivna av klimat- och miljöpåverkan på fullt allvar, förrän nu. Idag påverkas i princip alla branscher av resursbrist och regleringar som är helt eller delvis ett resultat av den egna negativa påverkan på planeten. Det här är ett ”ekorrhjul” som måste brytas, att köra på som vanligt är den största risken för både vårt klimat och vår överlevnad som företag.

Vi har tillsammans med yonderful tagit fram ett erbjudande som ger dig möjlighet att prova på Hållbar Affärsinnovation i en testbädd. Processen är utformad för att skapa en tillitsfull, inkluderande och engagerande miljö där individen både tar och känner ansvar för resultatet.

Du får en guide för Hållbar Affärsinnovation där du lär dig att:

  • Övergå från värdekedja till affärsekosystem
  • Framtidsnavigera med hjälp av scenariomodellering
  • Lyckas med omställning, förstå förändringsmekanismer
  • Identifiera värdeförlusterna med business as usual
  • Vända riskerna till affärer

Klimatomställningen skapar enorma affärsmöjligheter för svenska företag och vi måste ha mod att blicka framåt, våga göra annorlunda och prova nya vägar till framgång, ekonomisk såväl som hållbar.

Läs mer om vårt gemensamma erbjudande på: https://yonderful.se/businessasusual/

Back to top