VÅRA TJÄNSTER

Det här är erbjudandet för dig som bestämt dig att för innovera och tänka nytt! Vi kan hjälpa dig under uppstartsfasen för att komma igång med Hållbar Affärsinnovation eller vara en partner under hela resan mot en framtidssäkrad affär.

INSIKT &
INSPIRATION

När ni vill lära er mer

Vi erbjuder skräddarsydda seminarium som ökar medvetenhet och kunskap om hur man skapar lönsamma affärer inom ramen för planetens gränser.

 • Vi erbjuder exempelvis lunchseminarium och runda-bordssamtal för branschorganisationer, styrelser och ledningsgrupper.

AFFÄRSINNOVATION
I TESTBÄDD

När ni vill prova på

Testbädden ger er praktisk erfarenhet av att tillämpa vårt ramverk. Med utgångspunkt i er verksamhet utforskar vi hur vi vänder risker till affärsmöjligheter.

 • Testbädden kan genomföras som en intensiv och inspirerande workshop eller som ett 3 månaders program. Omfattning och djup i respektive modul avgörs av dina behov.

  • Nuläges & påverkansanalys
  • Scenariomodellering
  • Värdeförluster i affärsekosystemet
  • Affärsinnovation
  • Utveckling av affärskoncept
  • Effektanalys och genomgång av strategi
  • Färdplan för omställning
  • Förmågor och verktyg för att arbeta med Hållbar Affärsinnovation

ANALYS AV RISK OCH VÄRDEFÖRLUSTER

När ni vill få en inblick i framtiden

Analysen belyser vilka de största affärsriskerna är med att fortsätta med business-as-usual. Genom scenariomodellering utforskar vi hur trycket från exempelvis regleringar och resursbrist påverkar ert ekosystem och vad det innebär för er affär.

 • Analysen genomförs i  projektform under cirka 1 kalendermånad.

  • Nuläges & påverkansanalys
  • Scenariomodellering
  • Värdeförluster i affärsekosystemet
  • Scenariomodell
  • Visualisering av risker och värdeförluster i ekosystemet

AFFÄRSDRIVEN FÄRDPLAN FÖR OMSTÄLLNING

När ni behöver uppdatera er strategi

Vi utvecklar en framåtblickande och handgriplig färdplan som integrerar   hållbarhet i affären. Med relevanta fokusområden, mål och mätetal stödjer vi implementation och extern rapportering.

 • Arbetet med en färdplan görs i projektform och tar cirka 6 kalendermånader.

  • Nuläges & påverkansanalys
  • Scenariomodellering
  • Värdeförluster i affärsekosystemet
  • Affärsinnovation
  • Utveckling av affärskoncept
  • Effektanalys och genomgång av strategi
  • Färdplan för omställning
  • Strategisk och operativ färdplan för omställning
  • Verktyg för implementation såsom score-cards
  • Prioriterade affärsmöjligheter och förbättringsområden
  • Modell för påverkansanalys

AFFÄRSINNOVATION & AFFÄRSDESIGN

När ni vill utforska er framtida affär

Med den vetenskapliga ramen som bas och  ”constraint-based” innovation utforskar vi och validerar potentialen i hållbara affärsmodeller såsom cirkulär- & tjänstedesign och industrisymbioser.

 • Arbetet sker i en iterativ process och tar cirka 4 kalendermånader per iteration.

  • Värdeförluster i affärsekosystemet
  • Affärsinnovation
  • Utveckling av affärskoncept
  • Utveckling av business case
  • Intressentvalidering
  • Business case beskrivet i konceptbeskrivning, prototyp och affärskanvas
  • Visualisering av business case i ekosystemet
  • Feedback från validering med relevanta aktörer

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Vi arbetar alltid med lärandet i fokus i kreativa, inkluderande och medskapande processer. Vi vill att fler ska få kännedom och förmågan att själva kunna påbörja resan att ställa om svenskt näringsliv och skapa en hållbar framtid.

KONTAKTA OSS

Christian Andersson
+46 (0) 730 - 67 77 21
Karin Daar
+46 (0) 730 - 57 77 21
Back to top