“Vi vill påskynda utvecklingen mot en sund och rättvis planet, genom att hjälpa företag och organisationer att bli en del av en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar framtid.”
– Karin Daar & Christian Andersson –

EN LYCKOSAM SYMBIOS

twentyten är en oväntad och lyckosam symbios som uppstod när vi, två genuint nyfikna och otåliga problemlösare, började jobba ihop.

Vi må ha olika bakgrund, intressen och karaktärsdrag men det är desto mer som förenar oss. Nu, efter mer än ett decenniums arbete är det likt en symbios i naturen, svårt att se var den ena organismen börjar och den andra slutar, vi vet bara att vi är starkare och bättre tillsammans.

KARIN DAAR

+46 (0) 730 - 57 77 21

CHRISTIAN ANDERSSON

+46 (0) 730 - 67 77 21

 REFERENSER TILL VÅRA MODELLER

BUSINESS INNOVATION AND DESIGN

  • Systemic model for business innovation – PhD Mattias Axelsson, Stockholm School of Economics
  • Sustainable business development* – Aktuell Hållbarhet/DI Academy.
  • Circular business design – Ellen MacArthur foundation
  • Modularization “Double efficiency principles” – PhD Martin Sköld, Stockholm School of Economics

ECO/SOCIAL SCIENCE

  • Sustainable development framework from UN (Agenda2030 SDG)
  • Planetary boundaries and Human opportunities* – Stockholm Resilience Center

TRANSITION MANAGEMENT

  • Methodology based on Lean start-up
  • Change Acceleration Process (CAP)

 

* Certified by Stockholm Resilience Center – Planetary boundaries and Human opportunities and accredited in Sustainable business development by Aktuell Hållbarhet/DI Academy.

NÅGRA KUNDER FRÅN ÅREN SOM GÅTT

Back to top