VANLIGA FRÅGOR

VANLIGA FRÅGOR 2560 1707 twentyten

Vi möts ofta av stor nyfikenhet när vi pratar om Hållbar Affärsinnovation. Alla vet att vi står inför en stor utmaning som kräver förändring i vilka beslut vi fattar som människor, både privat och på arbetet. Men många känner sig osäkra på hur den förändringen ser ut och vilket värde man som företag har möjlighet att skapa. Vi har därför försökt samla de frågor vi ofta får i mötet med andra och svar som beskriver hur vi ser på hållbarhet och Hållbar Affärsinnovation.

Vilka är ni?

twentyten är ett konsultbolag som består av Karin Daar och Christian Andersson som bildades 2015. Vi har som specialiserat oss och utvecklat modeller inom hållbar affärsinnovation.
Vi har djup erfarenhet från branscher som life sciences/biotechnology och tillverkande industri där vi arbetat både som konsulter och anställda.

Vad innebär hållbarhet?

Hållbarhet, eller hållbar utveckling, handlar om förmågan att möta dagens mänskliga behov utan att riskera framtida generationers möjligheter till att leva och frodas på vår planet. Det handlar alltså om att kunna balansera sociala, ekologiska och ekonomiska behov samt intressen över tid för att skapa en human och rättvis planet.

Är inte det bästa för klimatet att sluta producera och konsumera, resa och fortplanta oss osv?

Även om vi skulle göra det så kvarstår det faktum att en stor del av planetens befolkning idag lever under existensminimum och de har rätt att få sina grundläggande behov tillfredsställda. För att dessa människor ska få ett humant liv kommer vi att behöva göra saker smartare och mer effektivt. Rent hypotetiskt skulle vi kunna dra ner den industrialiserade världens belastning på systemen till ett minimum och mer jämlikt omfördela resurserna, men att det skulle ske i praktiken är osannolikt.
Vi tror att lösningen finns i nya innovativa affärer som tillgodoser faktiska mänskliga behov inom ramen för planetens gränser och skapar ett ekonomiskt värde över tid. Hållbarhet handlar om att skapa mänsklig och planetär balans socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Vem äger hållbarhetsfrågan?

En bra och viktig fråga. En hållbarhetssatsning måste vara långsiktig och ha för avsikt att skapa nya hållbara affärer och på så vis framtidssäkra verksamheten. Det är en ledningsfråga och kommer förr eller senare påverka ägare och/eller styrelsen, varför det är kritiskt att de är med och sanktionerar arbetet.

Vilka ska driva hållbarhetsfrågan?

Alla ska driva och leda hållbarhetsarbetet – det handlar om ansvarstagande för det vi gör och skapar. Satsningen måste komma uppifrån för att skapa varaktighet, men vi har alla en del i att få den att lyckas. Vi anser att hållbarhet i första hand är ett ”mindset”, inte en del i en organisation, struktur eller rapportering.

Vad är Hållbar Affärsinnovation?

Hållbar Affärsinnovation syftar kortfattat till att identifiera och frigöra de dolda möjligheterna i människors behov, inom ramen för planetens resurser. Med andra ord innovera tjänster, produkter och organisationer som skapar högt samhällsvärde, minimerar negativ påverkan på miljö och klimat samt levererar lönsamhet över tid.

Är ny teknologi lösningen?

Tiden vi har kvar för att uppnå hållbarhetsmålen är knapp och ny teknik använder i de flesta fall planetens ändliga resurser. Använder du teknik som inte är beroende av jungfruliga material och snabbt kan skapa önskvärda eko/sociala effekter kan ny teknologi vara en möjliggörare för att till exempel skapa en renare miljö lokalt eller minska global klimatpåverkan.

Finns det ett utrymme för nya produkter?

Ja, det finns mycket utrymme för nya produkter och tjänster men vi bör väga samhällsnytta mot kortsiktiga marknadsfördelar innan vi påbörjar våra projekt. Behövs det till exempel fler bilar i Sverige? Vi har idag drygt 6,2 milj bilar registrerade varav cirka 1,3 milj är avställda*. Det finns ungefär 6 milj personer med körkort, så i princip har vi redan varsin bil.
Frågan vi bör ställa oss är inte i första hand hur vi kan tillverka fler smartare bilar utan hur vi kan tillgodose behovet av mobilitet globalt på andra sätt än idag. Kan vi bättre ta tillvara de resurser som finns i de bilar som redan rullar på vägarna, minimera påverkan av att köra dem och öka deras nyttjandegrad? Här borde det finnas en enorm outnyttjad potential för innovativa affärer och hugade entreprenörer.

*Källa Trafa.se

Kan hållbarhetsarbete driva lönsamhet?

Ja, det finns potential både på kort och lång sikt. I en rapport* från Boston Consulting Group kan man se att de företag som arbetar aktivt med social och ekologisk hållbarhet värderas högre och uppvisar en högre lönsamhet. Även om rapporten visar på ett tydligt samband mellan hållbarhet och lönsamhet så är det väldigt blygsamma åtgärder bolagen företagit sig. Den stora potentialen långsiktigt ligger i att skapa nya affärsmöjligheter och den transformationen har knappt börjat.

*Källa BCG Total Societal Impact – A New Lens for Strategy

Back to top