FANTASINS OCH VETENSKAPENS KRAFT

FANTASINS OCH VETENSKAPENS KRAFT 2560 1475 twentyten

Så banar den väg för hållbar utveckling

Artikeln ”Imagining sustainable futures for the high sea by combining the power of computation and narrative” bjuder på inspirerande läsning och ett nytt perspektiv på hållbarhetsarbete. Genom att sammanfläta data och ”storytelling” ger denna studie oss insikt i hur fantasin, formulerad i en kreativ vision, kan smälta samman med vetenskaplig analys.

Genom en omfattande analys av vetenskaplig litteratur identifierade forskarna ett antal nyckelteman som formar framtiden för våra världshav. Utifrån dessa teman utvecklades fyra visionära berättelser om en eftersträvansvärd och hållbar morgondag, vars relevans och betydelse validerades av ett team av experter.

Utifrån resultat av denna studie uppmanar forskarna oss att omfamna kreativa tekniker, såsom ”story-telling”, i syfta att visualisera en positiv framtidsbild och med hjälp av detta skapa engagerande berättelser som skapar dialog, ökar medvetenheten och tänder en kollektiv gnista som kan bidra till att skydda våra hav.

Om man zoomar ut och ser förändringsledning ur ett bredare perspektiv så är det uppenbart att visionärt tänkande ofta får ställas åt sidan för mer operativt arbete. Företag investerar sällan tillräckligt med tid på att utveckla en gemensam och inspirerande målbild som lyfter visionen och stimulerar till innovation och varaktig långsiktig förändring.

Vi tror att det är avgörande att bryta sig loss från detta mönster för att omställningen ska bli framgångsrik. Att designa ett företag inom ramen för planetens gränser är att ge sig ut på en utforskande resa i en komplex labyrint, fylld av osäkerheter och total avsaknad av en enkel lösning. Men den här artikeln ger oss en viktig insikt att ta med på färden: genom att förena fantasi med vetenskap kan vi skapa en solid och motståndskraftig väg till en hållbar framtid för alla.

Så, låt oss se denna nya lärdom som en möjlighet att skapa en positiv berättelse om en ljus framtid genom att omfamna våra kreativa sinnen och släppa lös kraften i goda berättelser, med grund i vetenskapen och fylld av visioner!

Another world is not only possible, she is on her way. On a quiet day, I can hear her breathing
– Arundhati Roy

Back to top