TRYCKET ÖKAR OCH TIDEN ÄR KNAPP

TRYCKET ÖKAR OCH TIDEN ÄR KNAPP 4768 3580 twentyten

Jordens upprätthållande system, som vi och våra verksamheter bygger vår framgång och framtid på, är hotade. Kanske känns det svårt, eller till och med långsökt, att göra kopplingen mellan vår påverkan på ekosystemens balans och vår möjlighet till en lönsam affär. Men faktum är att vi redan idag upplever konsekvenserna i näringslivet i form av brist på innovationskritiska råvaror och ökade material- och elkostnader.

Det här är sannolikt bara början på ett ökat tryck på näringslivet att ställa om sin verksamhet, både från politiskt håll och som direkta effekter av klimat- och miljöförändringar. Allt eftersom klockan tickar och utvecklingen fortsätter i fel riktning kommer mer radikala åtgärder att krävas för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål och Agenda2030 för en hållbar och rättvis värld.

Det här må låta som en oöverkomlig uppgift för näringslivet att lösa. Men, om vi tänker efter lite så är företagen nog de som är bäst lämpade att skapa förändring. Företagsledare och entreprenörer väger risker och möjligheter dagligen, det är en del vårt DNA.

Vad som behövs i bolagen är mod, nya insikter, förmågor och partnerskap till att våga ta sig an utmaningen. Genom affärsinnovation kan vi realisera den dolda potentialen i en omställning till ett hållbart företagande. Trots allt ligger den största risken för både företagen och människan i att fortsätta med ”business as usual”!

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan vända osäkerheten till förmågor och affärsmöjligheter med hjälp av Hållbar Affärsinnovation.

Back to top